Відмова від відповідальності

ЗАЯВА – ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: від свого імені та/або від імені своєї дитини/підопічного, під час проведення заходів (занять) із психологічної підтримки, Я ВИЗНАЮ, УСВІДОМЛЮЮ ТА ПОГОДЖУЮСЬ З НАСТУПНИМ: 

1. Ризик серйозної травми та/або загибелі дитини, внаслідок військової агресії російської федерації щодо України, є значним і може включати, без обмежень, наступне: (i) утоплення; (ii) майже утоплення; (iii) розтягування; (iv) вивихи; (v) переломи; (vi) опіки та обмороження, включаючи тепловий удар, гіпертермію і гіпотермію; (vii) синдром надмірного навантаження; (viii) травми, пов’язані з діями чи бездіяльністю інших осіб або транспортних засобів; (ix) укуси тварин та/або комах; (x) контакт із отруйними рослинами; (xi) нещасні випадки, що включають, але не обмежені  ракетними обстрілами, бомбардуванням, використанням хімічної, ядерної чи іншої зброї масового ураження, тощо.

2. ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАХІД, ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ВІД ІМЕНІ МОГО ПІДОПІЧНОГО, Я  СВІДОМО І ДОБРОВІЛЬНО РОЗУМІЮ ТА ПРИЙМАЮ ВСІ ЦІ РИЗИКИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНІ, ТАК І НЕЗАЗНАЧЕНІ, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ, ДІЯЛЬНІСТЬ, БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ АБО НЕНАДАННЯ СВОЄЧАСНОЇ ДОПОМОГИ, як визначено далі, і беру на себе повну відповідальність і всі ризики як від свого імені, так і від імені мого підопічного за участь в відповідних заходах (заняттях).

3. Я свідомо і добровільно погоджуюся дотримуватися будь-яких заявлених правил та умов участі у заходах (заняттях). Проте, якщо я помічу будь-яку небезпеку під час своєї участі у заході (занятті), я та мій підопічний зобов’язуємося повідомити про дану небезпеку найближчу відповідальну особу.

4. Я від свого імені та/або свого підопічного та від імені відповідних спадкоємців, правонаступників, подружжя, партнерів, особистих представників та/або близьких родичів, назавжди ВІДМОВЛЯЮСЬ, ЗВІЛЬНЯЮ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ НЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВІВ проти БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ВОЛОНТЕРСЬКА СПІЛКА «ПОРУЧ» та їх відповідних власників, посадових осіб, директорів, співробітників, підрядників, представників, волонтерів, агентів та афілійованих компаній, прямих чи непрямих материнських або дочірніх компаній, попередників, правонаступників, спадкоємців, медіа-партнерів, благодійних організацій, спонсорських чи медичних організацій і, у відповідних випадках, власників місця проведення заходу або організаторів/виконавців (далі -“Особи”) ЩОДО ЗБИТКІВ ТА ТРАВМ, ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ЗАГИБЕЛІ ТА/АБО ЗБИТКІВ ЧИ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ОСОБІ ЧИ ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З МОЄЮ УЧАСТЮ ЧИ МОГО ПІДОПІЧНОГО У ЗАХОДІ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ АБО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ОСІБ. Я також погоджуюсь відшкодувати збитки, захищати і звільнити від відповідальності Осіб за будь-які збитки, витрати, претензії та/або пошкодження, що виникають внаслідок участі Учасника в Заході або пов’язаних з ним, включаючи, але не обмежуючись, розумною адвокатською платнею.

5. Я від свого імені та/або від імені свого підопічного засвідчую та підтверджую, що: (i) мені вже виповнилося 18 років, я підписуюсь на законних підставах від свого імені або від імені підопічного; 

6. Я від свого імені та/або від імені свого підопічного засвідчую та підтверджую, що моя дитина/підопічний виключно за моїм рішенням повинна прямувати до бомбосховища поза межами приміщення заходу (заняття), що в кожному окремому випадку має бути реалізовано мною ж, цим знімаю будь-яку відповідальність із БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ВОЛОНТЕРСЬКА СПІЛКА «ПОРУЧ» та її афілійованих осіб за життя, здоров’я моєї дитини/підопічного, шкода якому може бути заподіяна внаслідок дій чи подій, що вказані в пункті 1.

7. Я від свого імені та/або імені мого підопічного даю згоду на надання першої невідкладної допомоги та іншої медичної допомоги і пов’язаних з ними послуг, включаючи евакуацію/транспортування, у разі травмування чи хвороби у зв’язку з участю у заході (занятті) та цим документом звільняю Осіб від будь-якої та всієї відповідальності чи претензій, які виникають у випадку такого лікування та/або надання медичної допомоги.

Я надалі надаю згоду та погоджуюсь на отримання та надання дозволу, у разі потреби, на використання та розголошення особистої інформації про стан свого здоров’я цими організаціями у зв’язку з наданням послуг та лікуванням, на підписання будь-яких додаткових документів, які можуть потребувати такі організації, у зв’язку з такою інформацією чи послугами. 

8. Я від свого імені, та/або від імені свого підопічного/дитини безвідклично даю необмежений дозвіл Особам користуватися, відтворювати, продавати, поширювати та розповсюджувати будь-які та всі фотографії, зображення, відеокасети, кінофільми, записи чи будь-яке інше зображення Учасника чи моєї участі або участі мого підопічного у Заході чи пов’язаних з ним діяльності з будь-якою законною метою назавжди, і я розумію, що дитина не матиме права на будь-яку компенсацію у зв’язку з цим. Надалі я цим документом безвідклично і абсолютно надаю дозвіл Особам знімати, здійснювати відеозйомки та записувати виступ Учасника Заходу, а згодом транслювати, продавати, розповсюджувати та іншим чином використовувати вищезазначене у будь-який спосіб, який особи вважають за потрібне. Такий дозвіл повинен включати надання необмеженого та безвідкличного права Осіб, без компенсації Учаснику будь-якої якої категорії, використовувати, відтворювати або транслювати ім’я, псевдонім, образ, портрет, голос, фотографії, факсимільний підпис та біографічну інформацію у зв’язку з подією. Я визнаю, що Особи мають необмежене авторське право у всьому світі здійснювати, використовувати, повторно використовувати, публікувати, повторно публікувати, транслювати та іншим чином розповсюджувати зображення або інформацію про Учасника та всю або будь-яку частину події, в якій учасник може з’являтися, на будь-якому радіо, мережевому, кабельному та місцевому телевізійних програмах, у будь-яких друкованих матеріалах та в будь-якому іншому форматі чи ЗМІ (включаючи електронні носії інформації), відомі зараз або які надалі будуть розроблені, безстроково та без компенсації Учаснику. 

9. Якщо будь-яке з положень цієї відмови, звільнення від відповідальності, зобов’язання про не притягнення до суду та дозволу на фото ті відео матеріали (надалі “Відмова”) вважатиметься компетентним судовим органом недійсними чи неприйнятним в будь-якому відношенні, тоді, наскільки це дозволено чинним законодавством, всі інші положення цієї Відмови залишаються дійсними в повному обсязі.

Прокрутити вгору